تماس با ما

دیدار شما از وب سایت بیمارستان فوق تخصصی رضوی مایه افتخار ماست. 
از این که ما را جهت خدمات آنلاین انتخاب کرده اید متشکریم. 

ارتباط مستقیم با اپراتور  
تلفن: 36002000-51-0098 ، 36004000-51-0098
مدیریت پرستاری
تلفن: 36004013-51-0098 -36004012-51-0098 
روابط عمومی
تلفن: 36002600-51-0098- 36004015-51-0098
ایمیل: pr@razavihospital.ir
پذیرش بستری
تلفن: 36004048-51-0098
امور بین الملل و کنگره ها
تلفن: 36002892-51-0098
تلفن: 36002888-51-0098
ایمیل: congress@razavihospital.ir
معاونت آموزشی و پژوهشی
تلفن: 36002894-51-0098
واحد بیماران بین الملل
تلفن: 36002891-51-0098 
ایمیل: razavighc@razavihospital.com
اطلاعات
تلفن :36004035-51-0098

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن: 0098-51-36668888

فکس: 0098-5136668887

پست الکترونیک: